Missa inte

Författararkiv: Lena Östman

SKK ställer in all verksamhet som samlar fler än 8 personer

All verksamhet inom SKK-organisationen som samlar fler än åtta personer ställs in från den 24 november till den 31 december. I antalet åtta personer ska även funktionärer räknas in. Läs mer på skk.se SKK:s beslut innebär att SNWK ställer in alla tävlingar och prov från 24 november och året ut. Uppsala och Skåne län förlänger de skärpta allmänna råden att gälla till minst 2020-12-13. Läs mer på informationssidan om Nose Work och regionala riktlinjer.

Läs mer »

Samtliga tävlingar och prov ställs in från 24/11

I och med nytt regeringsbeslut att endast 8 personer får deltaga på allmänna sammankomster ställer SNWK in samtliga prov och tävlingar (officiella samt inofficiella) där SNWK står som arrangör mellan 2020-11-24 och 2020-12-22. Slutdatumet kan komma att förlängas. Detta beslut gäller oavsett om länet har skärpta allmänna råd eller inte. Läs mer på informationssidan om Nose Work och regionala riktlinjer.

Läs mer »

SNWK & regionala riktlinjer

Då smittspridningen i landet ökar regionalt har FHM skärpt de allmänna råden i två regioner. SNWK styrelse har med bakgrund av detta beslutat att införa regionala riktlinjer och ställer in samtliga prov och tävlingar där SNWK står som arrangör i Region Uppsala samt Region Skåne så länge de skärpta råden gäller för dessa regioner. Flera regioner kan tillkomma om FHM fattar nya beslut. SNWK styrelse uppmanar tävlande från dessa regioner att avstå från att åka till tävlingar i andra regioner så länge de skärpta råden gäller. Läs det fullständiga beslutet här.

Läs mer »

SKK & SNWK lättar på restriktionerna

SKK lättar på restriktionerna i samband med tävlingar. SNWK följer SKK och uppdaterar våra riktlinjer gällande Nose Work och COVID-19. SNWK styrelse betonar att arrangörer fortsätter lägga stort fokus på att göra arrangemangen så smittsäkra som möjligt med rymliga lokaler där det går att hålla avstånd i de fall sökområden förläggs inomhus. Läs uppdaterade riktlinjer för Nose Work och COVID-19

Läs mer »

Utvärdering av årsmötet

Sammanfattning av utvärdering av digitalt årsmöte 2020 i SNWK Föreningen har ca 3 800 medlemmar och 13% (483 st) av dem deltog på årsmötet. Av de som svarat på styrelsens enkät har 65% inte deltagit på årsmöte i SNWK tidigare. Det är inte utrett hur många av dessa som är nya medlemmar som tillkommit efter årsmötet 2019. Enkäten har besvarats av 22% (109 personer) av de som deltog på årsmötet. Det är svårt att dra slutsatser av ett så litet undersökningsmaterial som detta. Övervägande delen av de medlemmar som har deltagit på årsmötet och besvarat enkäten är dock mycket nöjda ...

Läs mer »

Inga tävlingar i Nose Work på My Dog 2021

SKK kommer ta beslut i september om My Dog 2021 kan genomföras enligt plan. SNWK styrelse har tagit ställning till om vi kan genomföra våra tävlingar i Nose Work på ett säkert sätt och kommit fram till att SNWK inte kommer att deltaga på My Dog 2021 som tidigare med officiella tävlingar i Nose Work. Målsättningen är att vara tillbaks på My Dog 2022.

Läs mer »

Styrelsen söker medlemmar till arbetsgrupp för översyn av domararvoden

Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att tillsätta en utredning för att fortsätta översynen av arvoden och ersättningar till domare och förtroendevalda. En sådan utredning kräver att man är väl insatt i frågorna och den måste bland annat belysa skattekonsekvenserna både för föreningen och för den som tar emot betalningen. Finns det någon eller några medlemmar som jobbar yrkesmässigt med sådana här frågor och vill ingå i gruppen och kan ta ansvar för att driva denna utredning? Svar på mail till kristina.westerlind@snwk.se så snart som möjligt men senast den 20 augusti 2020.

Läs mer »

SNWK nya riktlinjer för tävling från 15/8

SNWK har tagit ställning till de nya direktiv som kom från SKK som börjar gälla från 15/8. Max 50 personer på arrangemanget gäller fortfarande men nytt är att funktionärer inte räknas in bland dessa.Arrangemanget kan ha mer än 50 besökare totalt under dagen bara de inte är på plats samtidigt. Detta innebär att från 15/8 tillåter SNWK tävlingar med max. 50 tävlande. Om tävlingen har 40 tävlande eller fler måste startfältet delas in i minst två grupper för att undvika att det är för många på plats samtidigt. I de fall arrangör vill utöka antal tävlande måste detta förankras med ...

Läs mer »

SNWK följer SKKs justering gällande resor och funktionärer

Den 23 juni justerade SKK sitt uttalande gällande resor och funktionärer i riskgrupp och SNWK följer SKK i sitt beslut. SNWK fortsätter att förorda att tävlingar och prov ska ha en regional prägel för att undvika onödigt resande så boende nära evenemanget (inom två timmars bilresa eller inom samma region) har förtur vid platstilldelning i snwktavling. SNWK förlänger även för arrangörer att flytta eller ställa in tävlingar och prov pga COVID-19 till slutet av året. Läs uppdaterade sidan vad som gäller för tävlingar och prov framöver.

Läs mer »