Kommittéer

I klubben ingår just nu följande kommittéer:

Tävlingskommittén
Hantering av tävlingsförfrågningar, dokumentera och godkänna tävlingsarrangemang. Utbildning av tävlingsledare och tävlingssekreterare.

Kontakt via e-post: tavling@snwk.se

Medlemmar i kommittén: Maria Ihrén, Annelie Bering & Helena Bohlin.

Kontaktperson i styrelsen: Jenny Sköld

Arbetsgrupp för SM 2023:
Jobba för arrangemanget SM i Nose Work 2023.
Medlemmar i arbetsgruppen: Camilla Fagervall (sammankallande), Maria Ihrén, Elisabeth Ekland, Per-Arne Bergström, Marie Krigh & Ulf Peterzon.

——————————————————————-

Arrangörskommittén
Agera bollplank för arrangör av officiell tävling i Nose Work.

Kontakt via e-post: arrangor@snwk.se

Medlemmar i kommittén: Marina Eklund (sammankallande), Marie Eriksson, Madeleine Björnsköld & Yvonne Sundberg.

Kontaktperson i styrelsen: Marie Bankhed

——————————————————————-

Utbildningskommittén
Ta fram kursplan för utbildning av instruktörer, kursplan för utbildning av lärare, kursplan för övriga tävlingsfunktionärer.

Kontakt via e-post: utbildning@snwk.se

Medlemmar i kommittén: Anna Jönsson (sammankallande) Lotta Bauer, Marie Fogelquist, Sara Andersson Pirkko Andersson & Maria Edelton.

Kontaktperson i styrelsen: Christina Ling Larsson

——————————————————————-

Domarkommittén
Utbildning av tävlingsdomare samt allt som har med SNWKs domare att göra.

Kontakt via e-post: domare@snwk.se
Medlemmar i kommittén: Per-Arne Bergström (sammankallande), Maria Edelton, Marie Fogelqvist, Örjan Björklund, Erkki Haarla, Maja Eker & Maria Ihrén.

Kontaktperson i styrelsen: Susanna Lönngren
Överdomare: Adam Hübinette

——————————————————————-

Instruktörskommittén
Ansvara för kommunikation med SNWK:s godkända instruktörer.

Kontakt via e-post: instruktor@snwk.se

Medlemmar i kommittén: Barbro Torseld (sammankallande), Inger Borg & Clas Gardsby.

Kontaktperson i styrelsen: Åsa Eriksson

——————————————————————-

Medlems- och marknadskommittén

Kommittén är för närvarande vilande
Hantering av trycksaker (broschyrer, dekaler etc.) sponsorer, textilshop, samarbetspartners, hemsida, e-post, medlemsrekrytering, processer för att underlätta för våra medlemmar, medlemsutskick och allmän kommunikation med medlemmarna

Kontakt via e-post: pr@snwk.se
Medlemmar i kommittén: Pirkko Andersson (webmaster) & Christina Ling Larsson.

Kontaktperson i styrelsen: —

Arbetsgrupp för Sveriges Hundungdom:
Jobba för etablera kontakt med Sveriges Hundungdom.
Medlemmar i arbetsgruppen: Sofie Elfsberg (sammankallande) & Susanna Lönngren

——————————————————————-

Kommittéerna och arbetsgrupperna är öppna för alla medlemmar. Vi hoppas att Du vill engagera dig i klubben. Är du intresserad av att utveckla klubbens verksamhet? Vill du vara med och jobba i en befintlig arbetsgrupp eller har du förslag på nya utvecklingsområden, kontakta oss! Tillsammans är vi starkare…