Vad är Nose Work?

Vad är Nose Work?

I Nose Work får hunden använda sitt främsta sinne, sitt luktsinne. Sporten går ut på att hund och förare söker efter specifika dofter i olika miljöer. Genom att doften placeras på olika höjder och i miljöer med varierande svårighetsgrad, får hunden både mental och fysisk stimulans. Sporten kräver varken avancerad eller kostsam utrustning, istället är det en aktivitet som alla hundar och hundägare kan ägna sig åt. Det enda som behövs är ett intresse för nosarbete.

En sport inspirerad av professionella sökekipage

Nose Work är inspirerad av de utmaningar som professionella sökhundekipage möter i sitt dagliga arbete inom till exempel tullen och polisen. Nose Work grundades i USA av tre professionella specialsökstränare. Deras målsättning var att ge sällskapshundar och deras ägare ett roligt och lättillgängligt sätt att aktivera sig tillsammans genom sökarbete. Nose Work använder sig av verklighetstrogna sökmiljöer och kan genomföras i princip var som helst.

Nose Work i Sverige

Nose Work är inspirerad av de utmaningar som specialsökshundar och deras förare möter i sitt arbete vid myndighetsutövning. Målsättningen med Nose Work är att ge hundar och deras ägare ett roligt och lättillgängligt sätt att aktivera sig tillsammans genom nosarbete. Nose Work bygger på hundens medfödda instinkt att använda sitt luktsinne. Sporten Nose Work går ut på att hunden ska söka efter förutbestämda hydrolat i olika miljöer där förare och hund i första hand tävlar mot sig själv. Doften placeras i skiftande miljöer med varierande svårighetsgrad vilket ger hunden mental och fysisk stimulans.

Svenska Nose Work klubben (SNWK) ingår i SKK-organisationen. SNWK utgår från värderingar såsom mångfald, säkerhet och hundens psykiska och fysiska hälsa. Nose Work är uttryckligen till för alla hundar som aktiveringsform men inte nödvändigtvis som tävlingsform. Nose Work utgår från att inlärning och träning sker genom att förstärka önskvärda beteenden hos hunden. Det övergripande målet med Nose Work är att det ska vara säkert och kul för samtliga inblandade. Säkerhetsperspektivet är viktigt så att ingen hund eller förare ska komma till skada vid träning, prov eller tävling.

Idag finns det många aktörer i Sverige som erbjuder kurser i Nose Work. Intresset för sporten är stort. Svenska Nose Work Klubben (SNWK) har bildats för att främja en tillgänglig och sammanhållen sport med officiella prov och tävlingar. Syftet med att klubben är även att sprida kunskap om hundens luktsinne och hur nosarbete kan användas för ökad mental och fysisk hälsa hos alla våra hundar.

Sportens ursprung

Nose work grundades i USA av Ron Gaunt, Amy Herot och Jill-Marie O’Brien. Tanken var från början att hjälpa hundar på hundstallar till en mer dräglig tillvaro med aktivering för mental stimulans för att slutligen kunna placeras ut i hem runt om i USA.

Ron Gaunt har arbetat med tjänstehundar och tog med sig idén om hur Nose Work skulle tränas från sitt egna arbete med hundarna i tjänsten.
Ron berättar att han upplever att det är många hundar som har sådant driv i sig av naturliga instinkter som att jaga och leta t.ex och som inte får utlopp för detta och i människornas ögon anses som att de inte passar in, genom Nose Work ges alla hundar en chans till att nyttja sina naturliga instinkter till en fördel för människorna de bor med och kontentan av detta är en trött och nöjd hund.

Historiken i denna sport är något vi inom Svenska Nose Work Klubben värdesätter och vill ha som grundtanke i Sverige.

Vad är SNWK?

Svenska Nose Work Klubben är en verksamhetsklubb Svenska Kennelklubbens organisation.

SNWK:s Värdegrund

Nose Work utgår från värderingar om mångfald, säkerhet och hundens psykiska och fysiska hälsa

Nose Work en aktivitet för alla hundar är SNWK:s budskap och med det menar vi att alla hundar mår bra av att få använda ett av sina främsta sinnen, luktsinnet.

Sedan 2017 är Nose Work en officiell hundsport som också är öppen för alla hundar som har rätt att tävla enligt SKK:s regler och har klarat doftprovet.

Vi vill att du som vill tävla tänker på att även om aktiviteten Nose Work är bra för alla hundar är kanske inte miljön under en officiell tävling något som passar alla.

Den officiella tävlingssituationen kan vara både rörig och i miljöer som inte alla hundar alltid uppskattar och du som förare har ansvaret för att din hund är bekväm med situationen.

Vi visar hänsyn till varandra och till våra hundar så att alla hundar kan känna sig bekväma med att befinna sig i tävlingsmiljön.

Oavsett om det är träning eller tävling är hundens välbefinnande alltid det viktigast.

Så även om Nose Work är en sport för alla är inte tävling i Nose Work nödvändigtvis en tävlingsform för alla och alla kan inte alltid vinna.

Det övergripande målet är att det ska vara säkert och kul för samtliga inblandade.

Utforska vidare: