Missa inte

Avgifter 2022

Här finner du Svenska Nose Work klubbens aktuella avgifter för samarrangemang, medlemskap, certifiering mm för 2022.

Avgifter 2022
Medlemsavgift 250kr/ 12 månadersperiod
Familjemedlem 75kr/ 12 månadersperiod

Ansökningsavgift inofficiell tävling i samarrangemang med SNWK 100 kr /tävling. Avgiften betalas in vid ansökan.

Avgifter officiella Prov och Tävlingar hittar du här.

Certifiering av instruktörselever 3600kr /dag. För elev 7-8 tillkommer en kostnad om 350 kr/elev.
Valideringsavgift 2500kr/pers.

Arvoden 2022
Arvoden tävlingsdomare hittar du här.
Arvoden TL/TS, SNWK:s egna arrangemang 900kr/dag plus reseersättning 18,50/mil *)
Arvoden validerare 1500kr/dag plus reseersättning 18,50/mil *)
Arvoden utbildare/föreläsare 1500 kr/dag plus reseersättning 18,50/mil *)
Arvoden styrelsen: Totalt 2 prisbasbelopp per år (som fördelas inom styrelsen)
Reseersättning styrelseuppdrag mm 18,50/mil *) med egen bil.

*) Från 2022-07-01 höjs milersättningen för SNWK funktionärer till 31 kr/mil där 18,50 kr/mil är skattefritt och allt däröver är skattepliktigt för mottagaren och belastas för sociala avgifter för utbetalaren.