Missa inte

Avgifter 2019

Här finner du Svenska Nose Work klubbens aktuella avgifter för samarrangemang, medlemskap, certifiering mm för 2019.
Avgifter officiella Prov och  Tävlingar hittar du under rubriken Prov & Tävling.

Avgifter och arvoden 2019

Medlemsavgift 250kr/ 12 månaders period
Familjemedlem 75kr/ 12 månadersperiod

Ansökningsavgift inoff tävling(samarr) 100 kr /tävling, avgiften betalas in vid ansökan
Ansökningsavgift off tävling 500kr
Ansökningsavgift DP 250kr

Admin.avg SNWK, off tävling o doftprov 20kr/ekipage
Stambokningsavgift (inbet till SKK) 40kr/ekipage (skk fakturerar klubbar)

Certifiering av instruktörselever 3600kr /dag, max 6 elever/dag
Avgiften betalas mot faktura av anordnaren och
ska vara betald före certifieringen.

Valideringsavgift 2500kr/pers, avgiften inbetalas vid anmälan.

Arvoden domare off tävling 900kr/dag plus reseersättning 18,50/mil
Arvoden TL/TS, SNWK:s egna arr 900kr/dag plus reseersättning 18,50/mil
Arvoden validerare 1500kr/dag plus reseersättning 18,50/mil
Arvoden utbildare 1500 kr/dag
Arvoden styrelsen 0kr
Reseersättning styrelseuppdrag mm 18,50/mil med egen bil.