Missa inte

Avgifter 2020

Här finner du Svenska Nose Work klubbens aktuella avgifter för samarrangemang, medlemskap, certifiering mm för 2020.

Avgifter 2020
Medlemsavgift 250kr/ 12 månadersperiod
Familjemedlem 75kr/ 12 månadersperiod

Ansökningsavgift inofficiell tävling i samarrangemang med SNWK 100 kr /tävling. Avgiften betalas in vid ansökan.

Avgifter officiella Prov och Tävlingar hittar du här.

Certifiering av instruktörselever 3600kr /dag
Valideringsavgift 2500kr/pers.

Arvoden 2020
Arvoden tävlingsdomare hittar du här.
Arvoden TL/TS, SNWK:s egna arrangemang 900kr/dag plus reseersättning 18,50/mil
Arvoden validerare 1500kr/dag plus reseersättning 18,50/mil
Arvoden utbildare 1500 kr/dag plus reseersättning 18,50/mil
Arvoden styrelsen 0kr
Reseersättning styrelseuppdrag mm 18,50/mil med egen bil.