SNWK på mässor

SNWK har på kort tid deltagit på två stora hundmässor och på ett mycket fint och trevligt sätt fått möjlighet att marknadsföra vår fantastiska sport.

På Stockholms Hundmässa som pågick under två dagar i december 2022 fick vi möjlighet att båda dagarna visa upp sporten på den stora SBK Hundarenan. Det genomfördes också två officiella tävlingar och vi hade en mycket välbesökt monter. Banvandringar och prisutdelningarna från tävlingarna livesändes av klubben.

Senast nu i Trettonhelgen har sporten och klubben exponerats stort på mässan MyDOG i Göteborg. MyDOG pågick under fyra dagar och under samtliga dagar genomförde SNWK officiella tävlingar, uppvisningar av sporten i Finalringen och föredrag om sporten på Café-scenen samt bemannade en mycket uppskattad monter. Inte bara klubben själv utan även hundcoachen Fredrik Steen livesände om Nose Work från mässan.

På båda mässorna har besökarna varit mycket intresserade av vår sport och de har visat stor uppskattning för våra väl genomförda arrangemang.

Vi har erbjudit gratis prova-på-medlemskap under sex månader för de som tecknade medlemskap under mässdagarna och vi har lottat ut sammanlagt 12 stycken gratis helårsmedlemskap. Även den hundrade (!!) personen som tecknade medlemskap på MyDOG premierades med ett gratis helårsmedlemskap.

Klubben hade inte kunnat genomföra någon av dessa aktiviteter om inte stort antal glada och tjänstvilliga medlemmar ställt upp och hjälpt till med både det ena och det andra.

Styrelsen vill på detta sätt tacka och uppmärksamma alla er funktionärer av olika kategorier, domare, monterpersonal, föredragshållare och speaker. Många har dragit ett tungt lass. Ingen nämnd och ingen glömd! Utan er insats och ert engagemang hade inte sporten Nose Work fått sådan publicitet och genomslag som den har fått under dessa båda mässor.

TACK!

STYRELSEN SNWK

genom Lena Östman
sekreterare