Angående Friskvårdsbidrag

Jag har idag pratat med skatteverket om eventuell möjlighet för att använda friskvårdsbidrag när man tävlar i Nose Work.

Inget är ändrat nyligen i skatteverkets riktlinjer förutom att de inte längre vill uttala sig om vilka aktiviteter som kan räknas som friskvård. Det är nu uteslutande upp till den arbetsgivare som tar emot deltagarens kvitto att avgöra om sporten kan räknas som friskvård enligt skatteverkets riktlinjer (dvs. krav om inslag av motion eller avslappning). Om arbetsgivaren har gjort fel bedömning kan detta sen upptäckas vid revisionen eller om skatteverket begär in mer information.

Då det fortfarande är ett krav att aktiviteten har inslag av motion eller avslappning för att kunna räknas som friskvård, så vill SNWK be de tävlande som önskar att testa detta om att börja med att få ett godkännande hos arbetsgivaren innan de eventuellt ber arrangören om att skicka ett kvitto på deras deltagarbetalning(ar). Detta för inte att belasta våra arrangörer med en massa extrajobb med att skicka kvitton till de deltagare som ändå inte kommer att få Nose Work godkänd som friskvård hos deras arbetsgivare.

Från skatteverkets hemsida: ”Du får använda friskvårdsbidraget till enklare aktiviteter med inslag av motion eller för behandling som är avstressande eller motverkar ömhet och stelhet. Du kan också använda det till kostrådgivning och rådgivning i samband med rökavvänjning.”

Susanne Lindros, kassör SNWK