Utbildning till tävlingsdomare

Ett av kraven för att bli godkänd på utbildningen är att man har genomfört SKK distansutbildning ”Hundens beteende” eller att man har annan likvärdig utbildning. Det är därför bra om den sökande redan nu anmäler sitt intresse till SKKs utbildning.  

Det är viktigt att ta del av SKKs domaretiska regler samt Policy för SNWK tävlingsdomare samt doftprovsdomare.

OBS! Datum för block 1 har uppdaterats 2024-03-07 då det ursprungliga datumet krockade med SM.

Utbildningsplaner

Har du frågor gällande domarutbildningen? Kontakta SNWK domarkommitté via e-post domare@snwk.se