Missa inte

Tävlingsdomarutbildning

Inbjudan SNWK domarutbildning NW1 2023

Utbildningsplan SNWK domarutbildning NW1 (rev 230201)

Ett av kraven för att bli godkänd på utbildningen är att man har genomfört SKK distansutbildning ”Hundens beteende” eller att man har annan likvärdig utbildning. Det är därför bra om den sökande redan nu anmäler sitt intresse till SKKs utbildning.  

Det är viktigt att ta del av SKKs domaretiska regler samt SNWK förtydligande av etisk policy.

Har du frågor gällande domarutbildningen? Kontakta SNWK domarkommitté via e-post domare@snwk.se