Missa inte

Tävlingsdomarutbildning

 

Utbildningsplan SNWK NW1 tävlingsdomare 2021

Ett av kraven för att bli godkänd på utbildningen är att man har genomfört SKK distansutbildning ”Hundens beteende” eller att man har annan likvärdig utbildning. Det är därför bra om den sökande redan nu anmäler sitt intresse till SKKs utbildning.  

Det är viktigt att ta del av SKKs domaretiska regler samt SNWK förtydligande av etisk policy.

Tävlingsdomarutbildning: Anmäl dig här OBS! sista anmälningsdag 13/12 -21. Anmälan är stängd.

Har du frågor gällande domarutbildningen? Kontakta SNWK domarkommitté via e-post domare@snwk.se