SNWK instruktör

Utbildning till SNWK instruktör i Nose Work

Det finns två olika typer av upplägg när man vill bli SNWK Nose Work instruktör:

 • Deltagare som har genomgått en instruktörsutbildning hos en godkänd SNWK instruktör deltar på en certifiering under en heldag. Vid detta tillfälle krävs godkänt praktiskt prov.
 • Deltagare som inte har genomgått en instruktörsutbildning hos en godkänd SNWK instruktör kan istället valideras. Vid detta tillfälle krävs godkänd bedömning av minst två validerare. Samma bedömningskriterier samt nivå för godkänt gäller som vid en certifiering.

Vid både validering och certifiering så genomförs ett teoretiskt såväl som praktiskt prov. 

Följande ämnen ingår i en certifiering samt validering:

 • inlärning av doft (etikettsättande)
 • sökteknik (inlärning, utveckling, markering, belöningar)
 • etologi (aggressivitet och rädsla)
 • hundens luktsinne
 • problemlösning
 • hantering av doft
 • lära ut/instruera (planera, genomföra och utvärdera)
 • SNWKs regelverk

Teoretiskt prov

Det teoretiska provet görs online. Provet består av frågor rörande regelverk, hantering av doft, inlärning av doft, problemlösning, etologi, hundens luktsinne samt sökarbete generellt. För att bli godkänd krävs 85% rätt svar. Provet ska göras senast 2 dagar innan det praktiska provet.

Lösen för att logga in och göra provet får du av certifieraren/valideraren eller utbildningssamordnaren.

Praktiskt prov

Deltagarna får moment tilldelat sig av certifieraren i förväg. Innan provtillfället skriver deltagarna ner övningsplaner för dessa moment. Vid provtillfället ska deltagaren utgå från sin övningsplan.

Deltagare gör sitt praktiska prov med hundekipage och certifieraren.

Kriterier för godkänd

För att bli godkänd SNWK instruktör krävs godkänt teoretiskt prov (som görs online) samt godkänt praktiskt prov.

För godkänt teoretiskt prov krävs 85 % rätta svar.

För godkänt praktiskt prov krävs godkänt på samtliga bedömningspunkter i bedömningsprotokollet.

Deltagare som inte uppnår godkänd nivå har möjlighet att göra om certifieringen/valideringen senare mot kostnad.

Diplom tilldelas godkända instruktörer efter godkänd certifiering/validering.

För dig som vill validera dig till SNWK instruktör

SNWK ansvarar för att tillhandahålla valideringstillfällen när tillräckligt antal begäran inkommit för att fylla en klass på 6 elever per dag. SNWK ska eftersträva att genomföra valideringstillfällen på olika platser runt om i landet.

Kostnader

Deltagare står för egna rese- och boendekostnader.

Åldersgränser

Minimiålder för certifiering till Nose Work-instruktör är 18 år.

Minimiålder för certifiering till Doftprovsdomare är 20 år.

Praktiska moment som alla deltagare ska kunna

Du hittar utbildningsplanen här

Introduktion av Nose Work som aktivering och tävlingssport 

Deltagaren förklarar syftet med och det övergripande upplägget av Nose Work som aktivering och tävlingssport.

Etikettsättande/inlärning av doft 

Lära in en doftetikett. Deltagaren ska kunna förklarar för- och nackdelar med olika inlärningsmetoder såsom:

 • Kombinera doft med primär förstärkare enligt Rons metod
 • Urvalsbana
 • Smeller
 • Kontaminera leksak

Behållarsök

Deltagaren ska kunna förklarar hur momentet lärs in samt genomförs på tävling.

Inomhussök

Deltagaren kunna förklarar hur momentet lärs in samt genomförs på tävling.

Fordonssök

Deltagaren förklarar hur momentet lärs in samt genomförs på tävling.

Utomhussök

Deltagaren förklarar hur momentet lärs in samt genomförs på tävling.

Doftprov

Deltagaren förklarar syfte och upplägg för doftprov.

Utveckling av sök

Deltagaren förklarar och genomför en övning som syftar till att öka svårighetsgraden i någon av följande tema

 • Störningar
 • Olika höjder, oåtkomliga doftkällor
 • Variation av sök (fler gömmor, tomma sök, uthållighet)
 • Markering (inlärning av samt för- och nackdelar)
 • Kombinationsdofter

Hantering av doft (preparera, kontaminering)

Deltagaren förklarar och demonstrerar hantering av doft.

Deltagaren förklarar hur doftämnen förvaras för att undvika smitta. Deltagaren förklarar vad kontaminering innebär och hur doftämnen hanteras för att minska risk för oavsiktlig kontaminering.

Belöning 

Deltagaren förklarar begreppen förstärkning och belöning samt varför Nose Work utgår från principen om att förstärka önskvärda beteenden. Deltagaren beskriver hur en effektiv belöning levereras. Deltagaren planerar och genomför övningsplan utifrån något av följande tema:

 • Att hitta en lämplig förstärkare
 • Aktivitetsnivå
 • Belöningsplacering (hur belöna?)
 • Timing (när belöna)

Certifieraren/valideraren äger rätt att lägga till praktiska moment utöver ovan, samt ställa kompletterande frågor till deltagaren om så anses nödvändigt för att säkerställa att deltagaren besitter tillräckligt med kunskaper i ämnet.

Samtliga praktiska moment som genomförs skall utföras på sådant sätt att verken hund eller förare riskerar att komma till skada.