Bli medlem

BLI MEDLEM I SVENSKA NOSE WORK KLUBBEN

Genom att bli medlem stödjer du klubbens arbete för Nose Work sportens utveckling och framtid.  Svenska Nose Work Klubben ansvarar för hundsporten Nose Work i Sverige och är en verksamhetsklubb under SKK.

Här kan du läsa klubbens stadgar.


MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgift för fullbetalande medlem är 300 kr och för familjemedlem 75 kr. Avgiften avser medlemskap för 12 månader (rullande medlemskap). SKK hanterar SNWK medlemsregister.

Du kan betala ditt medlemskap direkt via webben och få ditt medlemskort via e-post.
Klicka här för att bli fullbetalande medlem i SNWK.
Klicka här för att bli familjemedlem i SNWK.


MEDLEMSAVI:

Inbetalningskort/medlembevis skickas från SKK via e-faktura eller via den digitala tjänsten Kivra. Om du varken valt e-faktura eller är ansluten till Kivra kommer medlemsavin via post som tidigare.

Läs här hur du ansluter dig till e-faktura.


MEDLEMSKORT

Du kan själv ladda ner och skriva ut ditt medlemskort via SKKs webbtjänst:

  • Logga in på Mitt SKK.se
  • Välj Mina medlemskap
  • Där finns ditt medlemskort att ladda ner och skriva ut

FRÅGOR OM  MEDLEMSKAP:

För frågor om medlemskap, medlemskort eller om du vill avsluta ditt medlemskap ber vi dig kontakta SKK:s Medlemservice

Tfn 08-795 33 44 eller via e-post medlem@skk.se

Medlemsansvarig SNWK: kansli@snwk.se

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM !