Om SNWK

SNWK står för Svenska Nose Work Klubben och är namnet på föreningen som har huvudmannaskapet av hundsporten Nose Work. Vi har över 5000 medlemmar och ännu fler utövare av sporten. Klubben är en verksamhetsklubb inom Svenska Kennelklubben, SKK.

Utforska vidare: