Missa inte

Utbildning

Svenska Nose Work Klubben, SNWK, har som övergripande vision att skapa rolig sport för alla.

SNWK utbildar själv sina doftprovsdomare (från och med 2018) och tävlingsdomare samt tävlingsledare och tävlingssekreterare.

SNWKs mål är att ha ett sammanhållet nätverk av instruktörer som tillsammans jobbar mot att skapa en säker och rolig sport för alla hundar och hundägare. För att bli godkänd SNWK-instruktör krävs genomförande av godkänd certifiering eller validering. En godkänd SNWK-instruktör äger rätt att utbilda blivande instruktörer och elever (hundägare).

Syftet med valideringen och certifieringen är att säkerställa att alla instruktörer som godkänts av SNWK har tillräckliga teoretiska och praktiska färdigheter för att utbilda olika typer av hundekipage i sporten Nose Work. Stor vikt läggs vid förmågan att se och förstärka önskvärda beteenden hos hund och förare samt förmågan att anpassa miljön för optimal inlärning.

Eftersom sporten Nose Work är relativt ny i Sverige sker det hela tiden en utveckling och uppdatering av utbildningar.