Tävlingsledare (TL)

Välkommen till SNWKs webbaserade utbildning till tävlingsledare i Nose Work

1. Ansökan

Steg ett är att ansöka om att bli tävlingsledare (TL) i Nose Work under SNWK. Det gör du genom att fylla i formuläret nedan. I ansökan är det viktigt att dina uppgifter är korrekta så var noga när du fyller i personuppgifterna.

2. Teori-prov

När din ansökan godkänts kommer du att få en lösenord till sidan för teoretiskt prov för tävlingledare. När du loggat in hittar du både regelverk, arrangörsmanual och det provet som ska genomföras och skickas in.

3. Praktiskt prov

När du utfört det teoretiska provet och fått det godkänt ska du genomföra den praktiska delen att på en officiell tävling i TSM eller TEM agera tävlingsledaraspirant. Detta ska du göra inom ett år. TL-aspiranten måste ha en auktoriserad tävlingsledare bakom sig som officiellt står för tävlingen.

När du genomför praktiken ska du som TL-aspirant göra allt som en tävlingsledare gör såsom fixa sökområden, ha kommunikation med domare m.m. Det är alltså TL-aspiranten som ska göra allt, inte den som är auktoriserad TL. Auktoriserad TL:s roll är att stå för tävlingen officiellt samt att bedöma TL-aspirantens agerande.

4. Avslutning

När den praktiska delen av utbildningen är gjord fyller den auktoriserade TL i bedömningsprotokollet ”Bedömning TL-aspirant” och skickar in det via e-post till tl@snwk.se

För bibehållen auktorisation måste du vara tävlingsledare minst en gång vartannat år.

Har du några frågor eller funderingar kontakta gärna SNWK tävlingskommitté via e-post tavling@snwk.se

TL utbildning

TL utbildning

Formulär för ansökan om TL utbildning

  • Medlemskap i klubb inom SKK-organisationen krävs för deltagande i utbildning. Ange klubb och medlemsnummer.
  • DD streck MM streck ÅÅÅÅ
  • [bws_google_captcha]