Missa inte

Var med och påverka reglerna 2022-2027

Svenska Nose Work Klubben (SNWK) genomför nu sin första ordinarie regelrevidering.  Ni inbjuds härmed att delta i den processen. SNWK, Nose Work-sportens huvudman inom Svenska Kennelklubben (SKK), ansvarar för regelrevideringsprocessen.

Samtliga regelverk för prov- och tävlingsverksamhet inom SKK låses i femåriga perioder då i princip inga regelförändringar kan ske. Syftet med dessa regellåsningsperioder är att skapa en kontinuitet och trygghet både för arrangörer, funktionärer och utövare.

Nuvarande regelverk i Nose Work gäller från 1 januari 2020 till 31 december 2021. Detta innebär att det regelverk som nu ska tas fram kommer att gälla 2022-2027.

SNWK:s utsedda arbetsgrupp har tagit fram ett förslag till nytt regelverk och vill nu ha in dina synpunkter.

Utkast 1 Regelverk-SNWK-20220101-20261231

Utkast 1 Regelverk-SNWK-20220101-20261231-med-ändringsmarkeringar

Nu är remissrunda 2 stängd.

Arbetsgruppen kommer sedan jobba med inkomna förslag och ta fram ett slutgiltigt förslag  som kommer att lämnas till SKK vid årsskiftet 2020/2021.

Nedan kan du läsa den remiss som SNWK skickat ut (via SKK) till alla SKK-klubbar. I dokumentet finns även den tidslinje som regelrevideringsgruppen jobbar efter.

SNWK Utskick remiss 2 regelrevidering 2022