Gällande användandet av täcke i sök

SNWK har fått information av SKK gällande användandet av täcke under söket.

Användande av täcke

SKK har förstått att det i något sammanhang har kommunicerats att det är tillåtet att hund som deltar vid prov/tävling i nose work är försedd med någon form av täcke på sig.

Eftersom det oavsett typ av prov/tävling inte är tillåtet att hund som deltar är försedd med täcke eller liknande, kontaktar vi er så att ni kan korrigera eventuell information som ges så att deltagande inte sker på ett sätt som inte är tillåtet.

Tävlingsavdelningen, SKK

Detta innebär ingen förändring mot gällande regler men idag är vårt regelverk otydligt på den punkten (“Hundens utrustning”) vilket gör att det tolkats olika. Denna punkt i regelverket är betydligt tydligare i den kommande formuleringen.

Information om detta går även ut separat till domarna.

Lena Östman
Sekreterare SNWK