Anordna instruktörsutbildning

 • Den som är medlem i SNWK kan anordna instruktörsutbildning och ansöka om att få eleverna certifierade av SNWK.
 • Lärare på utbildningen måste vara SNWK-instruktör och medlem i SNWK.
 • Utbildningen måste vara godkänd enligt nedan innan den startar.

Rutiner för certifiering

Inblandade personer är följande:

Utbildningskommitten (UK): godkänner kursplan och utbildning
SNWK kansliet
(Emma) tilldelar anordnaren certifierare
Anordnare: person/företag/klubben som arrangerar instruktörsutbildningen.
Certifierare: person utsedd av SNWK att certifiera eleverna.
Deltagare: person som gått utbildningen och ska certifieras.
Hundekipage: person och hund som används för de simulerade testerna.

Processen
Personen som har huvudansvar för en specifik del är markerad i fetstil och understruken.

Ansökan

Du hittar SNWKs utbildningsplanen här

Ansökan ska innehålla:

 • Kursplan
 • Lärare, om annan än anordnaren
 • Ort eller område
 • Datum för start
 • Antal planerade fysiska träffar (minimum enligt SNWK kursplanen), gärna med datum
 • Önskat datum för certifiering
 • Beräknat antal deltagare (det är omöjligt att ange exakt innan anmälan öppnat, men ofta har man som anordnare en uppfattning om det är t.ex. 6 eller 12 platser som erbjuds)

Innan utbildningen startar, och i början av utbildningen

 • SNWK kansli får information från UK om godkänd utbildning och som därefter skickar ut information och dokument som ska fyllas i, bl.a önskemål om datum för certifiering till anordnaren. Se dokument nedan.
  • Ansökan om certifiering som ska användas av SNWK för att fakturera certifieringskostnaden
  • Deltagarlistan till certifieraren
 • SNWK kansli bokar certifierare.
 • SNWK’ kansli (Emma), skickar info till certifieraren med länk och lösenord till teoriprovet.
 • Efter bekräftelse av datum från SNWK kansli (Emma) så har anordnaren och certifierare en dialog

Fem veckor innan certifiering

 • Praktiskt prov på certifieringsdagen
  • Anordnare skickar deltagarlista (se mall längre ner i texten) för att certifieraren ska kunna planera deltagarnas respektive tema, samt upplägg för certifieringen.
 • Teoriprov – datum (senast 2 veckor innan praktisk certifiering), anordnaren och certifieraren sätter datum i samråd.
 • När datum är satt kontaktar anordnaren sin certifierare för den nödvändiga infon relaterat till provet som görs digitalt (man får länk, lösenord och eventuellt ett provnummer som ska användas av deltagaren)
 • Certifieraren skickar ”Info om teori- praktiskt prov” med tidsplan till arrangör med bifogade dokument:
  • Tomma mallar på övningsplaner. Eller gör en egen som är tydlig så att vem som helst skulle kunna hålla din kurs.
  • Ifylld mall med övningen doftinlärning Ron’s skålar, så att du kan se tanken med övningsplanen.
  • Bedömningsprotokoll för certifiering, så du ser vad certifieraren kommer att titta på.

Dokument till certifieringsdagen

Diplom för deltagare ska anordnaren skriva ut till certifieringsdagen så att certifieraren kan signera och dela ut till godkända deltagare.

Efter certifieringsdagen

 • Efter certifiering skickar certifieraren en uppdaterad deltagarlista till SNWK kansli (Emma) med godkänt/icke- godkänt ifyllt. Digitalt eller med post
 • Bedömningsprotokollen skickas av certifieraren till kansliet för arkivering. Digitalt eller med post. Kostnad för porto mm sätts upp på dokumentet arvode, ”Annat uppdrag”
 • Övningsplanerna skickas till kansliet, digitalt eller med post.

Arvode, länk ”Annat domaruppdrag”, fyll i eventuella övriga utlägg porto mm.
Arrangören ska attestera och certifieraren mailar till kassören. resor@snwk.se

Dokument från kansliet till anordnaren

Dokumenten kan laddas ner från SNWK.se (ej diplommall)

Kostnader

Aktuella avgifter hittar du här.

Avgiften gäller för ett certifieringstillfälle med upp till sex deltagare. Det går att certifiera upp till nio deltagare på samma dag, mot extra kostnad.
Om fler än nio elever deltar vid en certifiering så måste man boka ytterligare dag.
Om utbildaren väljer att inte genomföra certifieringen måste SNWK bli underrättade minst en månad innan det bokade datumet. Om detta inte sker tar SNWK ut certifieringsavgiften.

Inför certifieringstillfället

Den som begärt att få anordna en utbildning och därefter genomföra en certifiering ansvarar för att följande finns tillgängligt vid certifieringstillfället:

 • lämpliga lokaler för inomhussök
 • lämpliga områden för utomhussök
 • 2-3 hundekipage med grundläggande erfarenhet av Nose Work och som kan doften av eukalyptus (som även kan agera som nybörjarekipage)
 • lämpligt fordon för fordonssök
 • behållare av olika slag
 • doft (eukalyptus)
 • tops och möbeltassar
 • grundläggande första hjälpen-utrustning
 • förtäring till certifierare (inkl lunch om det gäller heldag)

Frågor skickas till emma@snwk.se eller diskuteras med certifieraren man tilldelats.