Aktuellt

Aktuellt hos SNWK

Nyhet snwktavling.se

Tävlingssidan SNWK Tävling har fått lite uppdateringar på sistone. Layouten på sidan är lite uppfräschad och så finns det några nya funktioner. Läs om nyheterna här…

Valberedningens förslag till ny styrelse

Mats Hedlund (bilden) är valberedningens förslag till ordförande på 1 år (omval). Se valberedningens kompletta förslag till ny styrelse här…

Kallelse till årsmöte i SNWK 2021

Medlemmarna i Svenska Nose Work Klubben (SNWK) kallas härmed till årsmöte den 20 mars 2021 kl 10:00. Mötet sker på distans som ”digitalt årsmöte” och genomförs via videokonferens i…

Information (2) om årsmötet 2021

SKK har i dagarna erbjudit SNWK att som första förening i organisationen hålla en ny typ av digitalt årsmöte och styrelsen har beslutat att tacka ja till erbjudandet. Datum för…

Utredning om Möjlighet att korta av ansökningstid till tävling

Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet 2020 att sätta samman en utredning om det var möjligt att korta av ansökningstid för att arrangera tävling och redovisa ett förslag till…

Förlängt tävlingsstopp

SNWK följer SKK och ställer in samtliga prov och tävlingar tills vidare. Nytt beslut tas efter att myndigheterna beslutat om ändring av gränsen om max 8 personer på en offentlig…

SM 2021 ställs in

På senaste styrelsemötet diskuterades frågan om SM 2021. Styrelsen beslutade att SNWK inte ska arrangera något SM 2021. Vi har gjort bedömningen att pandemin har påverkat…

Information (1) om årsmötet 2021

Planeringen av årsmötet pågår nu för fullt och styrelsen kommer fortlöpande att informera er medlemmar om vilka tider som gäller och hur mötet ska gå till. Formell kallelse till…

Från valberedningen

Valberedningen vill påminna om att SÖNDAG DEN 31/1 är sista dagen att nominera till styrelsen som ska väljas på årsmötet i mars. Glöm inte att den nominerade måste vara tillfrågad…

Motioner till årsmötet 2021

Styrelsen har nu fått klartecken från SKK att vi kan inleda vårt digitala årsmöte den 20 mars. Vi vill därför påminna medlemmarna om att motioner till årsmötet ska lämnas in senast…

Uppdatering av SKK:s domaretiska regler

De domaretiska reglerna för exteriör-, prov- och tävlingsdomare samt beskrivare inom SKK-organisationen har genom beslut av SKKs Centralstyrelse uppdaterats gällande…

Utredning om arvoden och ersättningar

Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet 2020 att sätta samman en utredning om arvoden och ersättningar till förtroendevalda och att med utgångspunkt från utredningen redovisa ett…

Prov- och tävlingsstopp förlängs till 28/2

SNWK följer SKK och ställer in samtliga prov och tävlingar till och med 28/2…

SKK höjer avgiften för stambokföring

Från 2021-01-01 är SKK:s avgift för stambokföring höjd från 40 kr/ekipage till 45 kr/ekipage. Detta påverkar arrangörens avgift vid officiell tävling och doftprov som höjs från 60…

Förlängt datum för arrangör som vill flytta/ställa in tävling

SNWK har förlängt det datum som arrangör får behålla sin ansökningsavgift om tävling ställs in eller flyttas pga pandemin. Tidigare datum som gällde var 2021-03-31. Nytt datum:…

Valberednings-Extra!

Valberedningen har nu kommit fram till att det behövs minst 5 nya personer till styrelsen nästa år, 2 ordinarie ledamöter på 2 år och tre suppleanter, vi hoppas att alla medlemmar…

Förtydligande domare under Covid-19

Denna information har tidigare gått ut via e-post till tävlingsdomare och publicerats i SNWK Facebook-grupper för tävlingsdomare och instruktörer. Pga tekniska problem med antalet…

Årsmöte 2021

Som framgått tidigare i protokoll från styrelsemöte har styrelsen bestämt datum för årsmöte 2021 till söndagen den 21 mars. Styrelsen arbetar för att hålla ett digitalt årsmöte och…

Prov- och tävlingsstopp förlängs till 31/1

SNWK följer SKK och ställer in samtliga prov och tävlingar till och med 31/1…

Valberednings-Extra

Valberedningens arbete pågår hela året, så vill du redan nu lämna förslag på kandidater till styrelsen kan du maila till marina@lmeklund.se, tänk på att den du föreslår måste var…

Hela Sverige har nu skärpta allmänna råd – alla tävlingar inställda året ut

Idag fick Jämtlands län skärpta allmänna råd samtidigt som Stockholms, Västra Götalands- och Östergötlands län fick en förlängning på sina. Detta innebär att SNWK nu ställer in…

SKK ställer in all verksamhet som samlar fler än 8 personer

All verksamhet inom SKK-organisationen som samlar fler än åtta personer ställs in från den 24 november till den 31 december. I antalet åtta personer ska även funktionärer räknas…

Samtliga tävlingar och prov ställs in från 24/11

I och med nytt regeringsbeslut att endast 8 personer får deltaga på allmänna sammankomster ställer SNWK in samtliga prov och tävlingar (officiella samt inofficiella) där SNWK står…

SNWK & regionala riktlinjer

Då smittspridningen i landet ökar regionalt har FHM skärpt de allmänna råden i två regioner. SNWK styrelse har med bakgrund av detta beslutat att införa regionala riktlinjer och…