Aktuellt

Aktuellt hos SNWK

SNWK blir Verksamhetsklubb inom SKK

SNWK är idag en Avtalsansluten verksamhetsklubb inom SKK och ett av styrelsens verksamhetsmål är att bli uppgraderade till Verksamhetsklubb. I veckan fick vi ett glatt besked från…

Ordföranden informerar

SNWK ordförande Mats Hedlund informerar om planerna för SM 2022 samt arbete i klubbens kommittéer…

Krav på funktionärers tjänstgöring 2021

Styrelsen beslutade på möte 10 (2021-07-01) att pga COVID-begränsningar i tävlandet ställs inga krav på Tävlingsledare eller Tävlingssekreterare att tjänstgöra ett visst antal…

Nose Work från 1 juli

Myndigheterna och SKK har från 1 juli lättat på Coronarestriktionerna och SNWK lättar därmed på restriktionerna för Nose Work evenemang. Ändringarna i korthet: Max antal personer…

Semestertider på kansliet

Kansliet har semesterstängt 5 – 18 juli samt 9 – 22 augusti. Vid akuta ärenden som inte kan vänta, använd kontaktformuläret på hemsidan. (Observera att om du väljer ”Doftprov”…

Tävla med blind eller döv hund?

Får jag tävla i Nose Work om min hund är blind eller döv? Läs svaret och flera andra frågor på FAQ-sidan gällande tävling…

Videoinslag om tävling från 1 juni

SNWK styrelse informerar med videoinslag gällande prov och tävlingsverksamheten från 1 juni. Inslaget är textat, du slår på det genom att trycka c…

Generella riktlinjer från 1 juni

Under förutsättning att regeringen inte ändrar sitt beslut om att göra lättnader i begränsningar av personer som får närvara vid en offentlig tillställning/sammankomst så kommer…

Prov- och tävlingsverksamheten öppnar 1 juni

SNWK styrelse har 20 maj fattat årets mest efterlängtade beslut: Under förutsättning att regeringen inte ändrar sitt beslut om att göra lättnader i begränsningar av personer som…

Ansökningstid till tävling kortad

Som en åtgärd för att få till fler tävlingar är det nu möjligt för arrangör att ansöka om officiell tävling med kortare framförhållning än tidigare! Ansökan måste göras minst 8…

Riktlinjer för SNWK tävlingsdomare

Nu finns dokumentet Riktlinjer för SNWK tävlingsdomare i filarkivet…

Ny version av Arrangörsmanualen

Nu är Arrangörsmanualen 4:1 publicerad. Manualen finns för nerladdning med eller utan ändringsmarkeringar i filarkivet. Sammanfattning av ändringarna: Information om GDPR (sid 2)…

SNWK stödjer SKK:s upprop mot hundsmuggling

Svenska Kennelklubben kräver politiska åtgärder för att komma åt problemet med smuggling och massimport av hundar. Därför har de startat en namninsamling som senare ska överlämnas…

Medlemsbrev på väg

Nu har det gått ut ett medlemsbrev via e-post med bland annat information om hur du kan se Nose Work föreläsningen med Adam i efterhand. Är du medlem och inte har fått e-postbrevet…

“21-dagarsregeln” avskaffad

Den sk “21-dagarsregeln” är avskaffad. Regeln syftade på att du som tävlande behövde ha alla meriter (doftprov och diplom) klara för den tävlingsklass du anmälde till…

Protokoll från årsmötet

Protokollet från årsmötet (2021-03-20) är nu justerat och upplagt på hemsidan…

Uppdatera din e-post

Har du haft en e-postadress från tele2.se, comhem.se eller swipnet.se? Dessa e-postadresser har upphört och du har säkert en ny nu. Men har du uppdaterat din e-postadress hos SKK?…

Årsmöteshandlingar inför årsmöte 20/3

Nu är årsmöteshandlingarna upplagda inför SNWK årsmöte 2021-03-20. Kom ihåg att anmäla dig senast 2021-03-15. Du hittar handlingarna och länken till anmälan här…

Utredning hur få till fler tävlingar

Under SNWK digitala årsmöte 2020 så bifölls tilläggsyrkanden från Henrietta Folke som föreslog att man skulle tillsätta en kommitté med det uttalade syftet att kartlägga vad som…

Medlemsavgift via e-faktura

Nästa gång du får ett inbetalningskort/medlembevis för ditt medlemskap i SNWK kan du få det som e-faktura eller via den digitala tjänsten Kivra. Om du varken valt e-faktura eller…

Nyhet snwktavling.se

Tävlingssidan SNWK Tävling har fått lite uppdateringar på sistone. Layouten på sidan är lite uppfräschad och så finns det några nya funktioner. Läs om nyheterna här…

Valberedningens förslag till ny styrelse

Mats Hedlund (bilden) är valberedningens förslag till ordförande på 1 år (omval). Se valberedningens kompletta förslag till ny styrelse här…

Kallelse till årsmöte i SNWK 2021

Medlemmarna i Svenska Nose Work Klubben (SNWK) kallas härmed till årsmöte den 20 mars 2021 kl 10:00. Mötet sker på distans som ”digitalt årsmöte” och genomförs via videokonferens i…

Information (2) om årsmötet 2021

SKK har i dagarna erbjudit SNWK att som första förening i organisationen hålla en ny typ av digitalt årsmöte och styrelsen har beslutat att tacka ja till erbjudandet. Datum för…