Information (1) om Årsmöte 2022

Styrelsen har beslutat att Svenska Nose Work klubbens årsmötet 2022 ska hållas lördagen den 19 mars.

Vi arbetar för att det ska bli ett digitalt möte i samarbete med SKK med samma upplägg som det senaste årsmötet.

Information om årsmötet kommer fortlöpande att läggas ut här på SNWK:s hemsida när det finns något att informera om.

Sista dagen för att lämna skriftlig och undertecknad motion till styrelsen är den 4 februari 2022.

STYRELSEN SNWK
genom Kristina Westerlind