Skattefri milersättning

Med anledning av de höjda bensin- och dieselpriserna har styrelsen varit i kontakt med Skatteverket och frågat om hur man kan hantera frågan när den milersättning man får inte täcker kostnaden för resan.

Svaret är att den skattefria milersättningen ligger kvar på 18,50 kr. Ersättning därutöver betraktas som lön och beskattas hos mottagaren och utbetalaren ska betala arbetsgivaravgift på beloppet.

Skatteverket har inte fått några signaler om eller indikationer på att beloppet kommer att höjas.

STYRELSEN SNWK
genom Kristina Westerlind