SNWK medlemskap

Styrelsens målbild är att alla som deltar i klubbens aktiviteter är medlemmar och har därför sett över när medlemskap i SNWK krävs. Styrelsebeslut 2021-09-30.

Medlemskap i SNWK krävs:

 • för doftprovsdomare, tävlingsdomare och certifierare/validerare.
 • för att delta i utbildningar som klubben anordnar såsom domar-, doftprovsdomare-, tävlingsledare-, och tävlingssekreterarutbildning.
 • för att delta i aktiviteter som klubben anordnar såsom föreläsningar, webinarier, konferenser, och fortbildning till instruktörer.
 • för att som SNWK instruktör får stå med på hemsidan
 • för styrelsemedlemmar (*)
 • för individer som representerar klubben såsom lärare på domarutbildning och instruktörsutbildning. (*)

Medlemskap i SNWK krävs inte

 • för att kalla sig SNWK instruktör
 • för att agera tävlingsfunktionär i egenskap av tävlingsledare, tävlingssekreterare eller
  tidtagare.
 • för att anordna tävling.

(*) Sidan uppdaterad 2021-11-22 efter protokollsjustering (se protokoll 2021-19)