Stadgerevidering vid årsmötet

Förra året fick styrelsen i uppdrag att se över stadgarna för att falla i led med SKKs nya typstadgar. Under tiden som arbetet med stadgarna gjordes uppdagades också ett behov av utvecklingen av vår stadga angående revisorer för att stödja både en eventuell ändring från avtalsansluten verksamhetsklubb till en fullskalig verksamhetsklubb under SKK. Dessutom har klubben växt så mycket både i medlemsantal, antal tävlingar och även ekonomiskt att en Auktoriserad revisor rekommenderas från SKKs sida.

Här hittar ni vårt förslag till nya stadgar som vi önskar att Årsmötet ska ta ställning till. De är framtagna i samarbete med SKK men kommer inte kunna klubbas igenom i SKKs föreningskommitté förrän den 31/3-2019.

Stadga2019 (PDF)

Väl mött
Styrelsen