Kallelse till årsmöte i SNWK 2021

Medlemmarna i Svenska Nose Work Klubben (SNWK) kallas härmed till årsmöte den 20 mars 2021 kl 10:00.

Mötet sker på distans som ”digitalt årsmöte” och genomförs via videokonferens i Zoom med stöd av mötesverktyget VoteIT. Du kan läsa mer om mötesformen i dokumenten ”Guide för mötesdeltagare digitalt årsmöte SNWK 2021 samt ”Arbetsordning digitalt årsmöte SNWK 2021. Läs gärna igenom dokumenten innan mötet så att du är insatt hur det kommer att gå till.

Förhandsanmälan om deltagande i årsmötet är obligatorisk och ska göras senast den 15 mars kl. 24.00 via den här länken. SKK har sedan tidigare meddelat en generell dispens för klubbar att kräva förhandsanmälan till digitala årsmöten under 2021.                                                                                                                               

Rätt att delta och rösta i mötet tillkommer de medlemmar som haft ett gällande medlemskap den 28 februari 2021 såväl som vid tidpunkten för mötet, och som har anmält sitt deltagande via länken ovan.

Årsmötet kommer att administreras av SKK och vid frågor gällande mötet och mötesformen eller problem med inloggning med mera ska man kontakta fk@skk.se.

Knislinge den 23 februari 2021

SVENSKA NOSE WORK KLUBBEN (SNWK)
STYRELSEN