Information (2) om årsmötet 2021

SKK har i dagarna erbjudit SNWK att som första förening i organisationen hålla en ny typ av digitalt årsmöte och styrelsen har beslutat att tacka ja till erbjudandet.

Datum för årsmötet är fortfarande den 20 mars. 

Formell kallelse till årsmötet kommer senast den 27 februari och den sker genom meddelande på SNWK:s hemsida och via e-post.

Nyheten gällande mötesformen är att hela årsmötet genomförs i realtid som en videokonferens i Zoom under en dag. Det blir avbrott för lunch och kortare pauser. Mötet kommer i stort att likna ett fysiskt årsmöte med möjlighet till frågor och diskussioner under pågående möte. Eventuella slutna voteringar kommer att ske i mötesverktyget VoteIt.

Årsmötet kommer att administreras av SKK och styrelsen väntar på närmare information om hanteringen av mötet som att vi kan delge er medlemmar.

STYRELSEN
genom Kristina Westerlind