Förtydligande Förtur för funktionärer

Nu har programmet för Förtur för funktionärer startats upp och då det är en nyhet går vi ut med några förtydliganden

  • Alla arrangörer är automatiskt anslutna till programmet. Arrangör som ej önskar deltaga kontaktar SNWK kansli (kansli@snwk.se). Arrangör som inte deltar kan varken dela ut förtursbiljetter eller tilldela platser med förtur för de som har förtursbiljett.
  • Alla anordnare under SNWK är automatiskt med i förtursprogrammet och kan inte välja bort det.
  • Arrangör/anordnare som deltar i programmet måste dela ut förtursbiljetter till de domare, TL, TS och tidtagare som önskar det – det är inget som kan väljas bort genom att erbjuda annan ersättning för utfört arbete