Corona – Viktig information

Vid möte den 9 juni tog SKK Centralstyrelse åter upp frågan om klubborganiserad verksamhet under sommaren och början av hösten. SKK står kvar vid sin strikta inställning till resor i landet trots att Folkhälsomyndigheten har tagit bort reseförbudet inom Sverige. SNWK följer SKK:s beslut i detta.

SKK förtydligar dessutom att det totala antalet personer som närvarar vid en tillställning inte får överskrida 50 personer. Detta oavsett om alla personer är där samtidigt eller inte.

Detta innebär att tävlingar med 50 ekipage eller fler måste minska antalet platser/tävlande.

Läs uppdaterad information om Nose Work och Corona