Missa inte

Corona och Nose Work

Sidan uppdaterad 25 maj. Uppdateringar i gult.

Under förutsättning att regeringen inte ändrar sitt beslut om att göra lättnader i begränsningar av personer som får närvara vid en offentlig tillställning/sammankomst så kommer SNWK:s prov- och tävlingsverksamhet samt certifieringar att starta upp från och med 1 juni.

Läs SKK:s riktlinjer här: Klubbverksamhet | Svenska Kennelklubben (skk.se)

Syftet med dessa riktlinjer är att förtydliga för dig som tävlande, domare, arrangör eller funktionär hur verksamheten inom SNWK kan bedrivas så säkert som möjligt för att undvika smittspridning.

Det är i slutändan var och ens personliga ansvar att agera ansvarsfullt och tänka på sin egen och andras hälsa.

Generella riktlinjer

 • All verksamhet får ha max 100 personer utomhus på samma plats.
 • All verksamhet får ha max 8 personer inomhus på samma plats.
 • Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska följas
  • Avstånd ska hållas mellan deltagande personer
  • Förutsättning för god handhygien ska finnas
  • Stanna hemma om du känner dig sjuk. Detta gäller både tävlande och funktionärer. Ingen person med något symptom som kan kopplas till COVID-19 ska närvara.

Riktlinjer för tävlande

 • Som tävlande förväntas du följa de Generella riktlinjerna ovan.
 • Läs noga igenom arrangörens PM för att säkerställa dig att du följer alla riktlinjer gällande arrangemanget.
 • Undvik om det är möjligt att ta med ytterligare person till tävling. Detta är viktigt så att det inte blir för många personer på arrangemanget.
 • Regional prägel – resor till andra delar av landet och in i Sverige bör undvikas och ska noga övervägas utifrån smittspridningsperspektivet och de allmänna råden.

Riktlinjer för tävlingsdomare och certifierare

 • Som tävlingsdomare och certifierare förväntas du följa de Generella riktlinjerna ovan.
 • Tävlingsdomare och certifierare har rätt att avboka uppdrag för att undvika att utsätta sig för smittorisk.
 • Tävlingsdomare och certifierare som ämnar genomföra uppdrag uppmuntras till en dialog med arrangören i god tid i förväg för att säkerställa att arrangemanget genomförs på ett så säkert sätt som möjligt.

Riktlinjer för arrangörer

 • Som arrangör förväntas du följa de Generella riktlinjerna ovan.
 • Som arrangör förväntas du känna till och följa regionala rekommendationer
 • Alla tävlingsklasser (TEM/TSM) tillåtna.
 • Arrangören är ytterst ansvarig för att antal personer på arrangemanget inte överskrider regeringens maxantal på 100 personer utomhus. Endast besökare på arrangemanget, dvs tävlande och övriga medföljande räknas. Funktionärer räknas inte in bland de max 100 personer som får besöka arrangemanget samtidigt.
 • Verksamhet inomhus bör undvikas.
 • Arrangören är ytterst ansvarig för att antalet personer inomhus samtidigt inte överskrider 8 personer och att varje person har minst 10 kvm tillgänglig yta samt att det ska vara möjligt att hålla avstånd mellan tävlande och funktionärer. Lokal för sök inomhus måste därför vara minst 30 kvm stor.
 • Banvandring inomhus bör ske digitalt. Sker banvandringen fysiskt ska tävlande delas upp i grupper om max 8 personer (inklusive funktionärer) för att undvika trängsel. Gruppernas storlek anpassas till lokalens storlek så att varje person har minst 10 kvm yta.
 • Startfältet bör delas upp i mindre grupper med olika starttider för att minska risk för trängsel.
 • Arrangör ska göra en riskanalys enligt FHM rekommendationer. FHM riskbedömningsverktyg finns här.
 • Arrangör som ämnar genomföra arrangemang uppmuntras till en dialog med tävlingsdomare/certifierare i god tid i förväg för att säkerställa att arrangemanget genomförs på ett så säkert sätt som möjligt.
 • Arrangör som vill ställa in/flytta/ändra sina tävlingar kontaktar kansli@snwk.se
  • Arrangemang som ligger i tävlingskalendern till och med 2021-09-30 kan ställas in. Den ansökningsavgift som arrangör betalat till SNWK för att anordna tävlingen kommer arrangören till godo.
  • Arrangemang som ligger i tävlingskalendern efter 2021-09-30 kan ställas in. I dessa fall är ansökningsavgiften till SNWK förbrukad.
  • Arrangemang som ligger i tävlingskalendern till och med 2021-09-30 kan flyttas fram. Om platser redan tilldelats flyttas hela arrangemanget med tävlande till nytt datum.
  • Arrangör kan ansöka om att byta provform för arrangemang som ligger i tävlingskalendern till och med 2021-09-30 där inte anmälan öppnat ännu. Exempelvis från NW2 till NW1 eller från TSM till TEM osv.
 • Arrangör bör begära in de tävlandes ”papper” digitalt, dvs hundens stamtavla, vaccinationsintyg och medlemsbevis. Detta för att minska smittorisken för TS.
 • Tävlande från andra länder är tillåtna men de måste följa respektive lands regler för resor in i Sverige.
 • Eventuell fikaförsäljning ska ske utomhus.
 • Domare och funktionärer serveras mat som vanligt men bör ske utomhus och med gott avstånd mellan platserna.
 • Se till att funktionärer har möjlighet att få tillgång till den skyddsutrustning de önskar, såsom munskydd och visir.
 • Se till att det finns tvål på toaletterna och handsprit tillgängligt för tävlande och funktionärer.
 • Ta bort textilhanddukar från toaletterna och ersätt med pappershandduk eller pappersrulle.
 • Undvik prisutdelning, priser kan skickas per post till vinnarna efteråt.
 • Undvik utlämning av protokoll, dessa kan skickas digitalt eller med brev om de tävlande lämnar frankerade kuvert.
 • Undvik utlämning av diplom, dessa kan skickas med brev till tävlande efteråt.

Frågor skickas till tavling@snwk.se