Viktigt att veta innan anmälan till tävling

På grund av missuppfattningar vill vi förtydliga nedanstående text:

Du som anmäler till tävling ska ha alla meriter (doftprov och diplom)  för den tävlingsklass du anmäler till senast 21 dagar innan tävlingsdagen. Annars stryks du och inga pengar betalas tillbaka.

Lyckas du få dina meriter mindre än 21 dagar före tävlingsdagen och det inte finns reserver kan du få tävla om arrangören godkänner det.

2018-03-14/Styrelsen

 

Du som anmäler till tävling men saknar rätt meriter för att delta i aktuell klass , måste senast 21 dagar före tävlingsdagen ha uppnått rätt meriter annars måste platsen avbokas. Enligt ett beslut från styrelsen 18-02-19.

Detta beslut grundar sig på att många arrangörer haft problem med att det så sent som på tävlingsdagen förekommer avbokningar pga att man inte har rätt meriter, för att ge arrangören möjlighet att ta in reserv behövs dessa 21 dagar.

Du har inte rätt till återbetalning av avgiften om du anmält till tävling som du saknar rätt meriter för.