Uppdatering från SKK gällande rökförbudet

Efter invändningar från några klubbar om att SKKs tolkning av den nya tobakslagen var något vid gör SKK en dvärgpudel kring rökförbudet på utställningar. Rökförbud utomhus gäller enligt lagen, som träder ikraft 1 juli, endast vid arrangemang på inhägnade områden som främst är avsedda för idrott (idrottsplatser) samt vid eventuella serveringsområden och entréer till rökfria miljöer inomhus.

Det står dock arrangerande klubb fritt att själv besluta om rökförbud på hela området.

https://www.skk.se/sv/utstallning/funktionarsinfo/utstallningsarrangor/handbok-utstallningsansvariga/rokforbud-galler/