Anordna inofficiell tävling

För att ansöka om inofficiell tävling behöver ni vara registrerad anordnare/arrangör åt SNWK. Läs här hur det går till.

Svenska Nose Work Klubben välkomnar förfrågningar om samarrangemang till inofficiell träningstävling i NoseWork.

Du ansöker via ditt arrangörskonto på snwktavling.se. För att SNWK ska behandla din ansökan ska ansökningsavgiften vara inbetald till SNWK:s konto. Ansökningsavgiften ska betalas i samband med ansökan och måste vara SNWK tillhanda inom 10 dagar, annars makuleras ansökan. SNWK har en handläggningstid på upp till 14 dagar.

SNWK annonserar alla inofficiella tävlingar i kalendern på snwktavling.se med tid, plats, avgift och anmälningsvillkor samt hänvisning till anordnarens hemsida.

Anordnaren väljer om anmälan ska göras via SNWK tävling eller på annat/eget sätt.

Vid ett samarrangemang förbinder sig arrangören att:

  • Vid inofficiella träningstävlingar som sker i samverkan med SNWK är det tillåtet att avvika beträffande formen för tävlingen, d.v.s. s.k. clear-rounds och lagtävlingar o.d. är tillåtet. Däremot ska reglerna följas beträffande doftprov samt SKKs allmänna regler för prov och tävlingar.
  • Följa SNWK:s värdegrund.
  • Anlita SNWK auktoriserad tävlingsdomare eller SNWK certifierad instruktör.
  • Informera om vad som i huvudsak avviker från SNWK:s regelverk.
  • Använda SNWK:s logotyp i utskick, dokument och information om tävlingen (du hittar logotypen här)

Betalning av ansökt arrangemang:
Ansökan kostar 100 kr per tävlingsdag. Anordnare ska betala in avgiften i samband med ansökan.
BG: 548-0249
Swish: 123 690 88 00

OBS! SNWK skickar inte kvitto eller faktura på ansökningsavgiften. Ansökan tillsammans med er kvittens på inbetalningen utgör ert kvitto.