Anordna officiellt doftprov

För att ansöka om officiellt doftprov behöver ni vara registrerad arrangör/anordnare åt SNWK. Läs här hur det går till.

Ansökan ska vara SNWK tillhanda senast två månader före datum för doftprovstillfället.

För att SNWK ska behandla din ansökan ska ansökningsavgiften vara inbetald till SNWK:s konto. Ansökningsavgiften ska betalas i samband med ansökan och måste vara SNWK tillhanda inom 10 dagar, annars makuleras ansökan. SNWK har en handläggningstid på ca fyra veckor.

Administrations- och registreringsavgift faktureras i efterskott med 10 dagars betalningsvillkor. För SKK-anslutna klubbar faktureras registreringsavgiften från SKK.

SNWK delegerar ansvaret för anmälningsavgift, återbetalningsrutiner och startordning till anordnaren. Dock får inte anmälningsavgiften understiga 200 kr.

SNWK annonserar alla officiella doftprov i kalendern på snwktavling.se med tid, plats, avgift samt länk till anordnarens hemsida. Alla anmälningar ska gå via snwktavling.se

Villkor för officiellt doftprov:

  • Anordnaren ska vara väl insatt i reglerna kring officiella doftprov.
  • För genomförande av doftprov krävs en auktoriserad doftprovsdomare eller auktoriserad tävlingsdomare. En fullständig lista på alla domare finns inne på arrangörssidorna på snwktavling.se. Anordnaren ansvarar för att kontakta aktuell domare samt betala eventuellt arvode och reseersättning.
  • Anordnaren tar hela det ekonomiska ansvaret för arrangemanget.
  • Anordnaren ansvarar för att e-postadresser och fullständiga resultatlistor arkiveras i två år från provtillfället.
  • För deltagande i officiellt doftprov krävs medlemskap inom SKK-organisationen.

Betalning av ansökt arrangemang:
Ansökan kostar 250 kr. Anordnare ska betala in avgiften i samband med ansökan.
BG: 548-0249
Swish: 123 690 88 00

Ansöker ni om ett doftprov med flera dofter räknas det som ett prov. Ansöker ni om ett doftprov för varje doft räknas det som flera prov.

OBS! SNWK skickar inte kvitto eller faktura på ansökningsavgiften. Ansökan tillsammans med er kvittens på inbetalningen utgör ert kvitto.