SNWK SM Manual

SNWK har fastställt en ny SM Manual som beskriver hur man kvalificerar sig till SM samt övriga processer runt ett Svenskt Mästerskap i Nosework.

Speciellt för SNWK SM 2022 är att kvalificeringsperioden är lite kortare är den kommer vara för åren som kommer.

För SNWK SM 2022 är kvalificeringsperiod är 2021-09-01 till 2022-06-30.

Frågor runt SM och kvalificeringen skickas till SNWK Tävlingskommitté på e-post tavling@snwk.se

SM-manualen hittar du i filarkivet.