q SNWK jubileumslogga | Svenska Nose Work Klubben

SNWK jubileumslogga

2024 har SNWK 10-års jubileum som kommer att bli firat på olika vis. Annie Sandlund har skapat den jubileumslogga som SNWK kommer att använda överallt under hela 2024. I SNWKs webshop kommer man dessutom att under 2024 kunde välja mellan jubileumsloggan eller vår vanliga logga när man köper kläder, muggar, rosetter o dyl.

Susanne Lindros / Jubileumsgruppen