Ny version av Arrangörsmanualen

Nu är Arrangörsmanualen 4:1 publicerad. Manualen finns för nerladdning med eller utan ändringsmarkeringar i filarkivet.

Sammanfattning av ändringarna:

 • Information om GDPR (sid 2).
 • Förtydligande angående arrangörens ansvar vid långväga domare (sid 5.)
 • Att det numera är det godkänt att visa upp alla handlingar digitalt (sid 6, 12 och 13).
 • Att 21 dagars-regeln är borttagen (sid 6).
 • Förtydligande angående justering av startordning vid doftprov (sid 6).
 • Förtydligande vad som gäller vid utbyte av behållare vid tävling (sid 8).
 • Ändring av text så att bestämmelser som tidigare nämnts enbart för kartonger, även gäller för övriga behållare (sid 8).
 • Rättelse av text gällande placering av, och minsta antal, behållare vid behållarsök, så att det framgår att detta gäller för samtliga klasser (sid 8).
 • Förtydligande kring att fordon kan finnas i inom- och utomhussök ifall de skärmas av så att det framgår att de inte är med i sökområdet (sid 8 och 9).
 • Förtydligande runt att inga öppna gömmor får finnas i uppvärmningsområdet (för att förhindra att hunden kommer i direktkontakt med hydrolatet) och att samtliga i tävlingen förkommande hydrolater ska finnas med i uppvärmningsområdet (sid 9). Samt att TL ansvarar för uppvärmningsområdet (sid 11).
 • Att domare, domaraspiranter, tävlingsledare och tävlingssekreterare skall vara auktoriserade av SNWK (sid 9)
 • Att TL och TS kan återigen vara samma person, men skall finnas tillgängliga för deltagarna under hela tävlingen (sid 9).
 • Förtydligande att datummärkning av priser är frivillig (sid 10).
 • Att domarnas reseräkningar ska vara SNWKs kassör tillhanda inom 8 dagar från tävlingsdagen (sid 11 och 16).
 • Att tävlande som glömt medlemskort på tävlingsdagen, har 5 dagar på sig efter tävlingsdagen att visa upp giltigt medlemskap, enligt tävlingsanmälan, annars stryks resultatet och anmälningsavgiften återbetalas inte (sid 12).
 • Att tidtagaren tillsammans med tävlingsledaren ser till att alla gömmor är borttagna ur söket efter tävlingens slut (sid 13).
 • Att det är tillåtet att dela upp tävlingen i flera grupper med flera banvandringar (sid 14).
 • Information om vaccinationsbeteckningar (sid 17).

Allmänt: Uppdateringar av e-postadresser för inskickande av reseräkningar och smärre språkjusteringar.