q Information (1) om Årsmöte 2024 | Svenska Nose Work Klubben

Information (1) om Årsmöte 2024

Som tidigare meddelats har styrelsen beslutat att årsmötet 2024 ska hållas lördagen den 23 mars.

Det blir ett digitalt möte med samma upplägg som årsmötet 2023.

Information om årsmötet kommer fortlöpande att läggas ut på SNWK:s hemsida när det finns något att informera om.

Formell kallelse till årsmötet kommer under senare delen av februari 2024.

Sista dagen för att lämna skriftlig och undertecknad motion till styrelsen är den 9 februari 2024. Du skickar motionen till sekr@snwk.se.

STYRELSEN genom Kristina Westerlind