q Förtur till tävling för medlemmar tas bort från 15 oktober | Svenska Nose Work Klubben

Förtur till tävling för medlemmar tas bort från 15 oktober

Nose Work är en allmän hundsport inom SKK och i och med det behöver vi följa de bestämmelser som finns för allmänna hundsporter.

SKK Prov och tävlingskommitté har tidigare i år gått igenom de allmänna hundsporterna och konstaterat att inom Nose work tillämpas förtur till tävlingar för medlemmar i arrangerande klubb vilket inte är tillåtet för de allmänna hundsporterna.

SNWK har överklagat beslutet från SKK PTK till högsta instans, SKK CS, men fått avslag och därför måste vi med kort varsel avskaffa förturen för klubbmedlemmar (gäller alla klubbar, inklusive brukshundsklubbar) när platser tilldelas i tävlingssystemet.

Förändringen införs med start 2023-10-15 och görs automatiskt i SNWK Tävling. Tävlingar som tilldelats platser innan detta datum påverkas inte av denna förändring.