Förtur för funktionärer – start 1/1

Den första januari kör vi igång Förtur för funktionärer i tävlingssystemet.

Vilka kategorier av funktionärer är berättigade till förtur?

  • Domare
  • Tävlingssekreterare
  • Tävlingsledare
  • Tidtagare

Hur får man förtur?

Genom att tjänstgöra som förtursberättigad funktionär vid en officiell Nose Work-tävling.

Till vilka tävlingar får man förtur?

Förturen kan användas på valfri officiell tävling i Nose Work inom sex månader från tjänstgöringsdatum.

Gäller förturen på alla officiella Nose Work-tävlingar?
Ja. Förturen gäller på alla officiella Nose Work-tävlingar som anordnas av någon av SNWK:s godkända arrangörer och anordnare och oavsett hos vilken arrangör/anordnare och i vilken klass och tävlingsform man varit funktionär.

Finns det förtursplatser på alla tävlingar?

Ja. 50% av platserna ska i första hand tilldelas personer med funktionärsförtur. Antalet platser ska avrundas nedåt till jämt antal. Om alla förtursplatser inte fylls ska resterande förtursplatser tilldelas övriga anmälda enligt den tilldelningsprincip som anges i anmälan.

Informationsfilmer