“Förtur för funktionärer” – snart även för Nose Work!

Idag har SNWK fått positivt besked från SKK PTK gällande styrelens skrivelse att få införa Förtur för funktionärer på annan dag än tävlingsdagen.
SKK PTK har justerat sitt beslut och nu kan vi ge förtur för funktionärer inom 6 månader efter det att de tjänstgjort vid tävling.
Beslutet gäller alla allmänna hundsporter men man kan endast erhålla förtur inom samma tävlingsform (exempelvis Nose Work)
som man varit funktionär inom.

För att kunna införa detta behöver vårt tävlingssystem anpassas.
Förtur för funktionärer i Nose Work införs så snart som systemet är redo och kommer inte att gälla retroaktivt.

Mer detaljer kommer senare.