Ansökningstid till tävling kortad

Som en åtgärd för att få till fler tävlingar är det nu möjligt för arrangör att ansöka om officiell tävling med kortare framförhållning än tidigare!

  • Ansökan måste göras minst 8 veckor innan aktuellt tävlingsdatum (tidigare 3 månader)
  • Ansökningsavgiften betalas per omgående till SNWK (senast 5 dagar efter ansökan)
  • Tävlingen måste ligga i kalendern minst 2 veckor innan anmälan öppnar (tidigare 4 veckor).
  • Anmälan måste vara öppen minst 10 dagar (oförändrat)
  • Anmälan får inte stänga närmare än 15 dagar innan tävlingsdagen (oförändrat)

För tävlingar som ansöks med kortare framförhållning än 3 månader tillämpas slumpmässig/lottad platstilldelning per automatik.