q Förslag på ny SM-manual på remiss | Svenska Nose Work Klubben

Förslag på ny SM-manual på remiss

Förslag till ny SM-manual är framarbetad av Marie Bankhed, Anneli Johansson och Ulrika Skärblom.
Vi hoppas att ni vill lämna synpunkter både på eventuella förbättringar samt positiv feedback.

Förtydligande:
Semifinal (mini elit), SM är för elitekipage och ska genomföras på elitnivå. Semifinal är tänkt som att varje tävlande genomför tre-fyra mindre elittävlingar.

Tanken med minuspoäng i stället för felpoäng är att det ska kosta att göra fel. Exempel, ett ekipage som lyckas få 90 poäng och en felmarkering ska inte kunna vinna över en som fått 89 poäng utan felmarkeringar.

Synpunkter på förslag till ny SM-manual skickas till marie.bankhed@snwk.se senast 30/4

Här finns förslag på ny SM-manual att läsa eller ladda ner.