q Nyheter | Svenska Nose Work Klubben

Nyheter TEST

Förslag på ny SM-manual på remiss

Förslag till ny SM-manual är framarbetad av Marie Bankhed, Anneli Johansson och Ulrika Skärblom.Vi hoppas att ni vill lämna synpunkter både på eventuella förbättringar samt positiv feedback. Förtydligande:Semifinal (mini elit), SM är för elitekipage och ska genomföras på elitnivå. Semifinal är tänkt som att varje tävlande genomför tre-fyra mindre elittävlingar. Tanken med minuspoäng i stället Förslag på ny SM-manual på remiss

SNWK förslagslåda

Nu öppnar vi en förslagslåda dit du kan skicka dina idéer om hur klubben kan bli ännu bättre. Skicka dina förslag med e-post till forslag@snwk.se

Årsmöteshandlingar

Här är handlingarna inför SNWK årsmöte 23 mars. Förhandsanmälan om deltagande i årsmötet är obligatorisk och ska göras senast den 16 mars kl. 24.00 via e-post arsmote2024@snwk.se.

Domarutbildning NW1

Nu är anmälan öppen för dig som vill ansöka till SNWK domarutbildning NW1 hösten 2024. Anmälan senast 31 maj. OBS! Datum för block 1 har uppdaterats 2024-03-07 då det ursprungliga datumet krockade med SM. Utbildning till tävlingsdomare | Svenska Nose Work Klubben (snwk.se)

Kallelse till SNWK årsmöte 23/3

Nu har kallelsen till SNWK årsmöte gått ut till alla medlemmar. Är du medlem och inte fått brevet så kontrollera din skräppost samt att du har rätt epost-adress i SNWK medlemsregister hos SKK. Du kan även läsa kallelsen här.

SNWK Wall of Fame

Nu har vi en ny sida – Wall of Fame – vem blir nästa förare och hund som kommer upp på väggen? Wall of Fame | Svenska Nose Work Klubben (snwk.se)

Bildspel på Nose Work hundar

Inför SNWKs 10-årsjubileum bad vi om bilder på Nose Work hundar och det kom in så otroligt många fina bilder! För att alla ska få möjlighet att glädjas över dessa fantastiska hundbilder har vi gjort ett bildspel med några utvalda bilder. Varsågod och njut! Jubileumsgruppen Se bildspelet här.

Uppdaterade dokument

Två av våra styrdokument, Arrangörsmanualen samt Riktlinjer för tävlingsdomare, är nu uppdaterade i filarkivet.

Information (2) om årsmöte 2024

Motioner till årsmötet 2024 Styrelsen vill påminna medlemmarna om att motioner till årsmötet (som är den 23 mars 2024) ska lämnas in senast fredagen den 9 februari 2024. För att en motion ska vara giltig ska den vara skriftlig och underskriven av den eller de som lämnar motionen. Istället för att skriva under motionen kan Information (2) om årsmöte 2024

Förtur för funktionärer – start 1/1

Den första januari kör vi igång Förtur för funktionärer i tävlingssystemet. Vilka kategorier av funktionärer är berättigade till förtur? Hur får man förtur? Genom att tjänstgöra som förtursberättigad funktionär vid en officiell Nose Work-tävling. Till vilka tävlingar får man förtur? Förturen kan användas på valfri officiell tävling i Nose Work inom sex månader från tjänstgöringsdatum. Förtur för funktionärer – start 1/1

Valberedningens brev till SNWK medlemmar

Idag skickades brev ut från valberedningen till samtliga SNWK medlemmar som har sin e-post registrerat. Du kan även läsa brevet här: https://www.snwk.se/wp-content/uploads/2023/12/valberedningens-brev-till-medlemmar-val-2024.pdf