Missa inte

Författararkiv: Lena Östman

Generella riktlinjer från 1 juni

Under förutsättning att regeringen inte ändrar sitt beslut om att göra lättnader i begränsningar av personer som får närvara vid en offentlig tillställning/sammankomst så kommer SNWK:s prov- och tävlingsverksamhet samt certifieringar att starta upp från och med 1 juni. Läs SNWKs riktlinjer gällande COVID-19 och tävlingar här.

Läs mer »

Prov- och tävlingsverksamheten öppnar 1 juni

SNWK styrelse har 20 maj fattat årets mest efterlängtade beslut: Under förutsättning att regeringen inte ändrar sitt beslut om att göra lättnader i begränsningar av personer som får närvara vid en offentlig tillställning/sammankomst startar SNWK upp prov- och tävlingsverksamheten från 1 juni. I korthet: Maximalt 100 personer samtidigt utomhusMaximalt 8 personer inomhusFörtur för närboende tas bort (”2-timmarsregeln”) Detaljerad information kommer senare i veckan.

Läs mer »

Ansökningstid till tävling kortad

Som en åtgärd för att få till fler tävlingar är det nu möjligt för arrangör att ansöka om officiell tävling med kortare framförhållning än tidigare! Ansökan måste göras minst 8 veckor innan aktuellt tävlingsdatum (tidigare 3 månader)Ansökningsavgiften betalas per omgående till SNWK (senast 5 dagar efter ansökan)Tävlingen måste ligga i kalendern minst 2 veckor innan anmälan öppnar (tidigare 4 veckor).Anmälan måste vara öppen minst 10 dagar (oförändrat)Anmälan får inte stänga närmare än 15 dagar innan tävlingsdagen (oförändrat) För tävlingar som ansöks med kortare framförhållning än 3 månader tillämpas slumpmässig/lottad platstilldelning per automatik.

Läs mer »

Ny version av Arrangörsmanualen

Nu är Arrangörsmanualen 4:1 publicerad. Manualen finns för nerladdning med eller utan ändringsmarkeringar i filarkivet. Sammanfattning av ändringarna: Information om GDPR (sid 2).Förtydligande angående arrangörens ansvar vid långväga domare (sid 5.)Att det numera är det godkänt att visa upp alla handlingar digitalt (sid 6, 12 och 13).Att 21 dagars-regeln är borttagen (sid 6).Förtydligande angående justering av startordning vid doftprov (sid 6).Förtydligande vad som gäller vid utbyte av behållare vid tävling (sid 8).Ändring av text så att bestämmelser som tidigare nämnts enbart för kartonger, även gäller för övriga behållare (sid 8).Rättelse av text gällande placering av, och minsta antal, behållare vid ...

Läs mer »

SNWK stödjer SKK:s upprop mot hundsmuggling

Svenska Kennelklubben kräver politiska åtgärder för att komma åt problemet med smuggling och massimport av hundar. Därför har de startat en namninsamling som senare ska överlämnas till våra beslutsfattare. Skriv under uppropet mot hundsmuggling och massimport | Svenska Kennelklubben (skk.se)

Läs mer »

Medlemsbrev på väg

E-post

Nu har det gått ut ett medlemsbrev via e-post med bland annat information om hur du kan se Nose Work föreläsningen med Adam i efterhand. Är du medlem och inte har fått e-postbrevet och vill ha det så hör av dig till sekr@snwk.se.Lena ÖstmanSekreterare SNWK

Läs mer »

”21-dagarsregeln” avskaffad

Den sk ”21-dagarsregeln” är avskaffad. Regeln syftade på att du som tävlande behövde ha alla meriter (doftprov och diplom) klara för den tävlingsklass du anmälde till senast 21 dagar innan tävlingsdagen. Om du anmält dig till tävling i högre klass och du inte erhåller de meriter som krävs måste du avanmäla dig. Innan platserna är tilldelade kan du ta bort din anmälan själv inne på SNWK Tävling. Vid avbokning senare än 14 dagar före tävlingsdatum tillämpas ordinarie avbokningsregler , vilket kan innebära att anmälningsavgiften inte återbetalas.

Läs mer »