q Styrelseprotokoll från möte 2024-7 | Svenska Nose Work Klubben