Avgifter

Här finner du Svenska Nose Work klubbens aktuella avgifter för samarrangemang, medlemskap, certifiering mm för 2024.

Avgifter 2024
Medlemsavgift 250kr/ 12 månadersperiod
Familjemedlem 75kr/ 12 månadersperiod

Ansökningsavgift inofficiell tävling i samarrangemang med SNWK 100 kr /tävlingsdag. Avgiften betalas in vid ansökan.

Avgifter officiella Prov och Tävlingar hittar du här.

Certifiering av instruktörselever 4300 kr/dag. För elev 7-9 tillkommer en kostnad om 350 kr/elev.
Valideringsavgift 2500kr/pers.

Arvoden 2024
Arvoden tävlingsdomare hittar du här.
Arvoden TL/TS, SNWK:s egna arrangemang 900kr/dag plus reseersättning 31/mil *)
Arvoden validerare 1500kr/dag plus reseersättning 31/mil *)
Arvoden utbildare/föreläsare/speaker 1500 kr/dag plus reseersättning 31/mil *)
Arvoden styrelsen: Totalt 2 prisbasbelopp per år (som fördelas inom styrelsen)
Reseersättning styrelseuppdrag mm 31/mil *) med egen bil.

*) Den skattefria milersättningen uppgår till 25 kr/mil, allt däröver är skattepliktigt för mottagaren samt belastas med sociala avgifter för utbetalaren.