Avgifter

Här finner du Svenska Nose Work klubbens aktuella avgifter för samarrangemang, medlemskap, certifiering mm för 2023.

Avgifter 2023
Medlemsavgift 250kr/ 12 månadersperiod
Familjemedlem 75kr/ 12 månadersperiod

Ansökningsavgift inofficiell tävling i samarrangemang med SNWK 100 kr /tävling. Avgiften betalas in vid ansökan.

Avgifter officiella Prov och Tävlingar hittar du här.

Certifiering av instruktörselever 3600kr /dag *). För elev 7-9 tillkommer en kostnad om 350 kr/elev.
Valideringsavgift 2500kr/pers.

*) Certifieringsavgiften höjs från 2023-08-01 till 4300 kr/dag.

Arvoden 2023
Arvoden tävlingsdomare hittar du här.
Arvoden TL/TS, SNWK:s egna arrangemang 900kr/dag plus reseersättning 31/mil *)
Arvoden validerare 1500kr/dag plus reseersättning 31/mil *)
Arvoden utbildare/föreläsare/speaker 1500 kr/dag plus reseersättning 31/mil *)
Arvoden styrelsen: Totalt 2 prisbasbelopp per år (som fördelas inom styrelsen)
Reseersättning styrelseuppdrag mm 31/mil *) med egen bil.

*) Från 2023-01-01 höjdes den skattefria milersättningen från 18,50 kr/mil till 25 kr/mil, allt däröver är skattepliktigt för mottagaren som belastas för sociala avgifter för utbetalaren.