Valberednings-Extra

Valberedningens arbete pågår hela året, om vill du lämna förslag på kandidater till styrelsen kan du maila till info@dalahundservice.se, tänk på att den du föreslår måste var tillfrågad och gett sitt samtycke till att nomineras. Känner du dig manad eller känner du någon person du tycker stämmer in så har du nu möjlighet att nominera till nästa års styrelse, senast den 31 januari 2023 behöver vi ditt förslag. Namn och en kort beskrivning av personen du vill nominera eller dig själv, vi kommer kontakta alla nominerade så glöm inte kontaktuppgifter.

För att styrelsearbetet ska fungera så bör den som ska väljas in uppfylla de flesta av dessa krav:

  • Datakunskap på den nivån att du kan skicka mail, skriva, skicka och öppna bilagor
  • Grundläggande vana med sociala medier ex Facebook
  • behärska tekniken med möten via videolänk, samt ha en uppkoppling som medger sådana möten både med bild och tal.
  • Ha tid att lägga 3-8 timmar/vecka på styrelsearbete bla som mentor för någon av kommittéerna. Mentorskapet innebär att vara länken mellan kommittéen och styrelsen samt skriva uppdragsbeskrivning till kommittéen på uppdrag av styrelsen.

Med Vänliga Hälsningar

Marie Fogelquist/sammankallande i Valberedningen för SNWK

info@dalahundservice.se