Missa inte

Validering till SNWK instruktör

SNWK kommer snart att erbjuda möjlighet för den som vill att genomgå en validering för att bli SNWK godkänd instruktör.

SNWK ansvarar för att tillhandahålla valideringstillfällen när tillräckligt antal intresseanmälningar inkommit för att fylla en validering på 6 elever per dag.

SNWK ska eftersträva att genomföra valideringstillfällen på olika platser runt om i landet.

Datum och plats kommer att finnas här när det är bestämt.

Kostnader för validering hittar du här: https://www.snwk.se/avgifter/

Vill du göra en validering så kontaktar du SNWK utbildningskommitté via e-post. De sparar uppgifter för de som önskar bli kontaktade när valideringarna kommit igång.
utbildning@snwk.se

Moment som alla deltagare ska kunna

 • Introduktion av Nose Work som aktivering och tävlingssport
 • Deltagaren förklarar syftet med och det övergripande upplägget av Nose Work som aktivering och tävlingssport.
 • Etikettsättande/inlärning av doft
 • Lära in en doftetikett. Deltagaren ska kunna förklarar för- och nackdelar med olika inlärningsmetoder såsom:
  • Kombinera doft med primär förstärkare enligt Rons metod
  • Urvalsbana
  • Smeller
  • Kontaminerad leksak
 • Behållarsök. Deltagaren ska kunna förklarar hur momentet lärs in samt genomförs på tävling.
 • Inomhussök. Deltagaren kunna förklarar hur momentet lärs in samt genomförs på tävling.
 • Fordonssök. Deltagaren förklarar hur momentet lärs in samt genomförs på tävling.
 • Utomhussök. Deltagaren förklarar hur momentet lärs in samt genomförs på tävling.
 • Doftprov. Deltagaren förklarar syfte och upplägg för doftprov.
 • Utveckling av sök. Deltagaren förklarar och genomför en övning som syftar till att öka svårighetsgraden i någon av följande tema
  • Störningar
  • Olika höjder, oåtkomliga doftkällor
  • Variation av sök (fler gömmor, tomma sök, uthållighet)
  • Markering (inlärning av samt för- och nackdelar)
  • Kombinationsdofter
 • Hantering av doft (preparera, kontaminering).
  • Deltagaren förklarar och demonstrerar hantering av doft.
  • Deltagaren förklarar hur doftämnen förvaras för att undvika smitta.
  • Deltagaren förklarar vad kontaminering innebär och hur doftämnen hanteras för att minska risk för oavsiktlig kontaminering.
 • Belöning
  • Deltagaren förklarar begreppen förstärkning och belöning samt varför Nose Work utgår från principen om att förstärka önskvärda beteenden.
  • Deltagaren beskriver hur en effektiv belöning levereras.
  • Deltagaren planerar och genomför övningsplan utifrån något av följande tema:
   • Att hitta en lämplig förstärkare
   • Aktivitetsnivå
   • Belöningsplacering (hur belöna?)
   • Timing (när belöna)
 • sökteknik (inlärning, utveckling, markering, belöningar)
 • etologi (aggressivitet och rädsla)
 • hundens luktsinne
 • problemlösning
 • lära ut/instruera (planera, genomföra och utvärdera)
 • SNWKs regelverk

Certifieraren/valideraren äger rätt att lägga till praktiska moment utöver ovan, samt ställa kompletterande frågor till deltagaren om så anses nödvändigt för att säkerställa att deltagaren besitter tillräckligt med kunskaper i ämnet.

Samtliga praktiska moment som genomförs skall utföras på sådant sätt att varken hund eller förare riskerar att komma till skada.