Missa inte

Att utbilda sig till SNWK instruktör

Det finns två olika upplägg för den som vill bli SNWK-instruktör:

  • Deltagare som har genomgått en av SNWK godkänd instruktörsutbildning deltar på en certifiering under en heldag. Vid detta tillfälle krävs godkänt praktiskt prov.
  • Deltagare som inte har genomgått en instruktörsutbildning utan skaffat sig motsvarande kunskap på annat sätt kan istället valideras
    Vid detta tillfälle krävs godkänd bedömning av minst två validerare.

Vid både validering och certifiering så genomförs ett teoretiskt och ett praktiskt prov.

Teoretiskt prov

Provet består av frågor rörande regelverk, hantering av doftämne, inlärning av doft, problemlösning, etologi, hundens luktsinne samt sökarbete generellt.
Det teoretiska provet görs online. Provet görs vanligtvis ca 2 veckor innan certifieringstillfället, men måste göras senast 2 dagar innan det praktiska provet.

85% rätt krävs för godkänt.

Praktiskt prov

Deltagarna på certifiering eller validering får moment tilldelat sig av certifieraren i förväg. Innan provtillfället skriver deltagarna ner övningsplaner för dessa moment och övningsplanerna ska lämnas till certifieraren innan det praktiska provet genomförs.
Vid provtillfället ska deltagaren följa sin övningsplan.

För godkänt praktiskt prov krävs godkänt på samtliga bedömningspunkter i bedömningsprotokollet.

Deltagare som blir sjuk och inte kan närvara vid det certifieringstillfälle utbildning erbjuder har möjlighet att göra om certifieringen/valideringen inom ett år.

Deltagare som inte uppnår godkänd nivå behöver istället göra en validering.

Kostnader

Deltagare står för egna rese- och boendekostnader.

Åldersgränser

Minimiålder för certifiering till Nose Work-instruktör är 18 år.
Minimiålder för certifiering till Doftprovsdomare är 20 år.