SNWK rosett 3 x diplom Elit

Ansökan om officiell rosett för 3 x diplom elit

 • SNWK vill uppmärksamma hund och förare som tillsammans lyckats med konststycket att erhålla tre (3) stycken diplom i Elit-klass.

  SKK-registrerade hundar erhåller en Championat-rosett. Icke SKK-registrerade hundar erhåller en titelrosett ELIT.

  Den som uppfyller kraven tilldelas SNWKs officiella Championat eller ELIT-rosett (skickas till föraren), samt uppmärksammas genom en presentation på SNWKs hemsida och Facebook samt omnämnande i SNWKs årsmöteshandlingar.
 • Ange förarens för- och efternamn.
 • Ange gatuadress.
 • Ange postnummer och ort.
 • Fyll i det datum hund erhöll diplom i Elit. Format ÅÅÅÅ-MM-DD, tex 2020-06-15.
 • Tävlingsplats från snwktavling för diplom i Elit.
 • Fyll i det datum hund erhöll diplom i Elit. Format ÅÅÅÅ-MM-DD, tex 2020-06-15.
 • Tävlingsplats från snwktavling för diplom i Elit.
 • Fyll i det datum hund erhöll diplom i Elit. Format ÅÅÅÅ-MM-DD, tex 2020-06-15.
 • Tävlingsplats från snwktavling för diplom i Elit.
  SNWK vill uppmärksamma ekipage som erhållit tre stycken diplom i Elit genom en presentation av ekipaget på SNWKs hemsida. Du kommer bli kontaktad för att lämna information för hemsidan.
  SNWK vill uppmärksamma ekipage som erhållit tre stycken diplom i Elit genom omnämnande av ekipaget i SNWKs årsmöteshandlingar samt på SNWKs årsmöte.