SNWK officiella rosetter

SNWK delar ut officiella rosetter i två kategorier, för hundar som tagit 3 diplom i Elit-klass och därmed Championat alternativt titeln Elit. samt för ekipage som tilldelats 3 x SSE-diplom.

Ekipage som erhållit 3 SSE-diplom

Här kan du ansöka om SNWK officiella rosett för 3 x SSE-diplom.

Ekipage som erhållit 3 diplom i Elit och därmed Championat

Titeln Championat, SE NW Ch, delas ut till SKK-registrerade hundar som erhållit 3 diplom/certifikat i Elit-klass.

Här kan du ansöka om SNWK officiella rosett för 3 x diplom i Elit.

Ekipage som erhållit 3 diplom i Elit och därmed beteckningen Elit

Beteckningen Elit delas ut till oregistrerade hundar som erhållit 3 diplom i Elit-klass.

  • Inga hundar har ännu erhållit beteckningen Elit.

Här kan du ansöka om SNWK officiella rosett för 3 x diplom i Elit.