Regelanvisningar

Följande anvisningar är ett komplement till Regelverk för Prov och Tävling Nose Work, giltigt från 2022.

8.2 Ansökan om doftprov

Läs här hur du ansöker om Officiellt Doftprov.

8.3 Redovisning av doftprov

Doftprovet redovisas genom att skicka in provresultaten från arrangörssidorna på SNWK tävling.

8.4 Ansökan om tävling

Läs här hur du ansöker om Officiell Tävling.

8.5 Redovisning av tävling

Resultat av tävling redovisas genom att skicka in resultatet från arrangörssidorna på SNWK tävling.

9.5 Anmälan

Anmälan till Officiellt doftprov eller Officiell tävling sker via SNWK Tävlingssystem, www.snwktavling.se.

Du behöver ett konto på SNWK Tävling. Här finns en instruktion hur du skapar ett konto.

9.6 Återbetalning av anmälningsavgift

Erlagd anmälningsavgift återbetalas enligt följande:

  • hund som insjuknar, skadas eller avlider innan tävlingen, vilket kan styrkas av veterinärintyg
  • förare som insjuknar eller skadas innan tävling, vilket ska kunna styrkas av läkarintyg
  • förare som önskar lämna återbud för löpande tik, vilket ska kunna styrkas av tredje person
  • hund som inte kunnat beredas plats på grund av att arrangören begränsat deltagarantalet

Intyg ska vara arrangören tillhanda senast sju dagar efter prov eller tävlingsdatum.

Arrangör kan besluta om återbetalning även av andra skäl även fast veterinärintyg eller läkarintyg saknas, till exempel vid smittsam sjukdom som kennelhosta.

Vid återbetalning av anmälningsavgift har arrangör rätt att göra avdrag på upp till 40 kr per tävlande och tävling i administrationsavgift. (Nytt från 2022-07-01).

17.3 Störningsdofter

En lista över godkända störningsdofter för prov och tävling finns i filarkivet.