SNWK årsmöte

SNWK årsmöte 2023 kommer att hållas lördagen den 18 mars med start klockan 10:00.

Det blir ett digitalt möte med samma upplägg som årsmötet 2022. Information om årsmötet kommer fortlöpande att läggas ut här på SNWK:s hemsida när det finns något att informera om.

Formell kallelse till årsmötet kommer under senare delen av februari 2023.